Home

Myrmalm utvinning

Malmbrytningen var enkel, när det gällde myrmalm. När myrarna på sensommaren eller hösten var något uttorkade men inte hade frusit för hårt kunde man stöta ner en trästake i dyn. Om spetsen på den var brun, eller rostfärgad, visste man att det fanns järn About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Myrmalm har samma egenskaper som sjömalm, och tekniken för att utvinna järnet var densamma Den tekniken hade alltså på senmedeltiden månghundraåriga rötter. Men medan sjömalmen låg synlig på sjöstränderna och enkelt kunde skyfflas upp, fanns myrmalmen ofta på en halv till en meters djup vid myrkanterna och blev därför mer svåråtkomlig och tyngre att hantera Malmbildning utan magmatism. Vissa malmtyper har bildats genom utfällning från varma vattenlösningar utan något uppenbart samband med magmatism. Det gäller bly-zink-malmer i kalkstenar i centrala USA, liksom impregnationer med bly och zink i sandsten längs fjällranden i Sverige, till exempel Laisvall myrmalm. en form av järnmalm som uppträder som grus, kulor eller kakor i fuktig mark. Myrmalm, rödjord och sjömalm har bildats genom att järnföreningar fällts ut i form av limonit (järnoxidhydrat) ur ytligt grundvatten där det funnits som trevärda järnjoner. Utfällningen sker i tunna lager i kalkfattiga kärr

Utbytet av järn blir i denna process ganska lågt - en stor del löser sig i slaggen och går förlorat - men det utvunna järnet blir rent och smidbart trots att rödjorden ofta är förorenad. Detta sätt att framställa smidbart, mjukt järn förekom på många ställen i Sverige där rödjord eller myrmalm fanns tillgänglig Järnhanteringen torde i gången tid ha spelat en betydande roll i Hässleholmstrakten och ett flertal slaggförekomster här vittnesbörd om utvinning av järn ur myrmalm. Inom Farstorps socken finns ett område med fossil åkermark Trakten har använts för myrslåtter, utvinning av myrmalm, fäbodbruk och jakt. Av särskilt intresse är att den forna vintermarknadsplatsen Jämtmot av allt att döma låg inom området. Här möttes jämtar, dalkarlar och norrmän för handelsutbyte

På lördagen gjorde vi järn med en blandning av 2 olika rödjordar + sjömalm. Körningen på lördagen var lyckad, och den på söndagen med den andra sorten sjömal.. Inga boplatslämningar av samma ålder har hittats i socknen, och man misstänker att personer bosatta längre söderöver har vistats här för en säsongsvis utvinning av myrmalm ur Stalbosjön. Slagg och rester av enkla myrmalmsugnar finns annars på flera platser i socknen, men de flesta är troligen betydligt yngre

Svensk historia - malmbrytnin

Utvinning av myrmalm Av allt att döma var den här epoken järnets första glanstid. Den avsatte spår överallt och kan närmast jämföras med guldruschens dagar Vilket tyder på en ganska stor, lågteknisk utvinning av myrmalm som rostats fram med hjälp av kolet från groparna. För tillfället är det svårt att säga exakt från vilken tidsålder dessa kolningsgropar är, förklarar Hans Olsson utvinning av malm - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda Myrmalm kallas en sedimentär bergart som bildas vid utfällning av järnoxider och järnoxyhydroxider och är en form av hård limonit

Myrmalm blir til jern - YouTub

 1. Under den mest intensiva utvinning var man uppe i en årlig produktion på mer än 50 ton - vilket föregick mellan 100 f. Kr. till 200 e. Kr. Sen föll produktionen i detta området gradvis fram till vikingatiden
 2. Vad betyder myrmalm? slaggliknande klumpar av järnhydroxid i myrar och sjöar. Ur Ordboken. Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex negativ. Uttal skrivs alltid inom.
 3. I dessa trakter finns bara myrmalm vars utvinning man då lämnat bakom sej samt att det finns fallhöjd på vatten. Man körde malm (skutade upp över Siljan och Orsasjön) samt hästkörde tackor till hammarbruken som slantade upp på rakt ackord per kolskrinda till bönderna, för vilka detta var en av de få sätten att komma åt kontantlön
 4. Han antyder att grupper av markägare gick ihop och arbetade med utvinning, produktion och försäljning av järn. När en fyndighet var slut, flyttade man gemensamt till en ny. Även Stenholm (1986) menar att just tillgången till sjö- och myrmalm skapade utkomstmöjligheter och möjliggjorde en tidig medeltida kolonisation
 5. utvinningen av mossens myrmalm. Detta förefaller emellertid ej troligt. Vid stigen från leden upp till kanalen kan man lägga märke till rödjord, det vill säga järnhaltig jord. Redan århundraderna före Kristus förekom i Bergslagen utvinning av järn ut rödjord. Sådant järn utvanns i små enkla blästerugnar i marken
 6. stonde 1000 år av avancerad järnframställning ur malm. Någonstans tror jag veta att malmbrytning och framställning av järn är en mycket mer komplex och svår historia än utvinning av rödjord/myrmalm. Kräver högre värme och kunskap

Ved Lomsli i Vik vet vi iallfall nå at man drev med utvinning av jern fra myrmalm omkring Kristi fødsel, og det er neppe noen grunn til å tro at anlegget her er et isolert tilfelle. Fanns det även järnutvinning i Østfold, trots att man på Øst- og Sørlandet måtte leiresjakten over gropen rives mellom hver brenning? Provinsen Maryland och provinsen Pennsylvania hade överlappande anspråk på varandras territorier beroende på vagheter i de kungliga privilegiebrev som vid olika tidpunkter skapade respektive koloni. Marylands gräns mot Delaware som ursprungligen ingick i William Penns förläningsbrev fastställdes 1732. Hela gränsfråga avgjordes sedan genom fastställande av Mason-Dixon-linjen 1767 2 Bosgård. Bosgård är omnämnd redan 1178. S:t Sigfrids Hembygdsförenings Hembygdsgård ligger i byn. 3 Brorsryd . By 1 km söder S:t Sigfrids kyrka omnämnd redan 1178 De märkliga hålvägarna vid gravfältet Grydebjär, utvinning av järn från myrmalm, torvindustri, odlingar, hantverk och mycket annat om hur folk bodde och levde i bygden genom historien avhandlas. Även de fruktansvärda barnamorden i Hörja år 1900 och skillingatrycket om dem är med i boken

Myrmalm och Smide - skogsbygden

 1. Under 1830- och 40-talen skedde en stark expansion och ökad produktion vid Sunnemohyttan. Primus motor var uppenbarligen disponent Jonas Waern vid Uddeholm (1830-1855). Man anlade ett krossverk och prövade nya malmrostningsugnar med effektivare utvinning av järnet i malmen. Modernare blåsmaskiner uppfördes och masugnen förbättrades
 2. iert Buchenwald, doch hier wachsen auch Kiefer, Birke, Eiche und Eberesche. Die meisten Fichten sind gepflanzt,es gibt aber auc
 3. eral ur berggrunden. Man räknar med att det har funnits omkring 3 000 gruvor, de flesta i Bergslagen. Men även i vår landsände, Blekinge, har det utvunnits både det ena och det andra. Tidigare i bloggen har jag skrivit om myrmalm och sjömalm t ex
 4. Definition: Fyndighet av råvara som utnyttjats för utvinning eller insamling. myrmalm, men här ligger den mera utspridd, och här finns även vatten kvar i ena kanten. Så tidigt som i slutet av bronsåldern framställdes järn av rödjord och den togs från myrar och sjöbotten
 5. För den allra tidigaste järntillverkningen användes myrmalm, klumpar av järnoxid, som man kunde hitta i myrar och sjöar. Från 1600-talet och framåt användes enbart järnmalm som bröts ur berget. Järnmalm består av järnoxider Några av gruvindustrins allvarligaste effekter: Naturvärden och biologiska mångfald skadas
 6. Från början handlade det om utvinning och bearbetning av myrmalm som sedan övergick till bearbetning av järn från bruken i Bergslagen. Saluslöjden, som det handlade om, fortsatte till delar in i den industriella epoken då det hantverksmässiga smidet inte längre stod sig i konkurrensen mot industriprodukterna
 7. Man vet dock att i en myr strax ovanför kanalen finns myrmalm. Man vet också att det finns mycket rödjord, alltså järnhaltig jord, i kanalens närhet. Och man vet att det förekom utvinning av järn ur rödjord redan under århundradena före Kristi födelse

I jordskorpan finns ett stort antal järnhaltiga mineral. De för utvinning av metallen viktigaste är oxider och karbonat. Oxidiska järnmineral är magnetit, Fe 3 O 4, som bildar svartmalm, hematit (järnglans), Fe 2 O 3, som bildar blodstensmalm och limonit (järnockra), FeO(OH)·n H 2 O, som bildar sjö- och myrmalm Metallurgi är läran om utvinning av metaller ur jordskorpan och bearbetning av dessa så att önskade egenskaper hos det metalliska materialet uppnås. Man brukar särskilja mellan järnets metallurgi och icke-järnmetallurgi. Metallurgins historia är lång och ska endast beröras ytligt här vad gäller icke-järnmetallurgin

Malmer och malmbildning - Naturhistoriska riksmusee

Strax efter Svarttjärn går stigen längs med en stensatt kanal. Carl Anders Lindstén tror (Sevärdheter i Närke) att denna kanal har att göra med utvinning av myrmalm ur en tidigare mosse. Detta är knappast troligt. Kanalen är 2 m bred och är stensatt på en sträcka av 50 m. En skylt - som tidigare fanns vid kanalen - berättade Utvinning av järn ur järnmalm började troligtvis redan under 2000-talet f.Kr. Exakt var den här processen ägde rum för första gången är okänt, men det bör ha skett någonstans i område

myrmalm Skoge

Järn ur rödjord och sjömalm • Ekomuseum Bergslage

 1. Drift i små enheter kan ha pågått i århundraden utan att sätta större spår. Det är inte uteslutet att Kopparberget i tidigaste fasen utnyttjades för utvinning av silver. Bönder fann förmodligen tidigt ett malmstreck i någon myr från den jättelika klump kopparkis som utgjorde Kopparberget. Myrmalm var inget ovanligt
 2. Du befinner dig mitt i det område som under medeltiden var danskarnas motsvarighet till Bergslagen. Från Hishult i norr till Tåssjö söder om Hallandsås finns åtskilliga sådana slagghögar. Metall utvanns både ur myrmalm och direkt ur den järnhaltiga jorden under dina fötter. 11. Backstugan i Fladalt. I Fladalt har en gammal backstuga bevarats
 3. 1397 samlade drottning Margareta stormän från hela Norden till ett möte i Kalmar. Där lyckades hon få sin unge släkting Erik av Pommern krönt till kung över Danmark, Norge och Sverige (inkl. Finland).För första och enda gången var Norden förenat i en union - Kalmarunionen.. Drottning Margaretas regering var början på den längsta fredsperioden i Sverige under medeltiden
 4. Danmark hade sitt järnbärarland i omgivningarna till gränskorset i SV mellan Skåne, Halland resp Småland (Finveden). Gränserna drogs sannolikast upp just här, så att järnfyndigheterna delades mellan danske kungen och tiohäradsbygden (stöttad/medlad av svenske kungen)
 5. dre klumpar eller skikt i fuktiga miljöer. Kornstorleken är upp till 0,1mm
 6. ium
 7. myrmalm men även ur rödjord. Fällsten används för sten använd som städ för primärsmide (avlägsnande av slagg) Definition: Fyndighet av råvara som utnyttjats för utvinning eller insamling. 10 Kommentar: Avser såväl förhistoriska täkter och stenbrott som historiska

stället för att som tidigare använda myrmalm som utgångsmaterial för järnframställning. Det var genom bergsbruket som en större bebyggelseexpansion ägde rum i Bergslagen från 1200-talet. Utvinning av koppar i Falun har sannolikt pågått redan på 700-talet Med undantag av metallhaltig sand, som är användbar för utvinning i kommersiell skala av metaller (26 kap.), omfattar detta nummer all naturlig sand från hav, insjöar, floder och sandtag (dvs. sand i form av mer eller mindre fina partiklar som har bildats genom naturlig förvittring av mineral) men inte sand och stenmjöl som har erhållits på konstgjord väg, t.ex. genom krossning. Geologien i disse fjellene er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen. Boka inneholder geologiske kart i målestokk 1:50 000 og beskrivelser langs turistforeningens stier Anrikning av järnmalm Anrikning - hur det g r till . Anrikning Inledning. av G. Bring, Professor . Vid modern gruvbrytning med rationella arbetsmetoder, d r man str var att utbryta fyndigheten s fullst ndigt som m jligt, uppfordras i regel ur gruvorna en del malm, som r f r metallfattig att med ekonomisk f rdel kunna tillgodog ras av hyttorna direkt, andra sidan skulle ett bortkastande av. 2003:138 PED PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4-9 HT 2003 Vetenskaplig handledare: Gunnar Jonsson 2003:138 PED • ISSN: 1402 - 1595 • ISRN: LTU - PED - EX - - 03/138 - - S

Hässleholm Länsstyrelsen Skån

1050 e Kr) utvanns myrmalm i Dalarna och Gästrikland. En del av detta transporterades sedan till de centrala bygderna i Uppland för vidare bearbetning. viktig länk i kedjan utvinning, bearbetning, transport och försäljning av järnet till de slutliga konsumenterna i Uppland och längre söderut Denne turboka tar deg med på en tidsreise gjennom mange hundre millioner år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da enorme breer finslipte landskapet og beredte grunnen for de første menneskene. Geologien i disse fjellene er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen

1784--1892 . Scope and conten Skalman.nu Forum. Ett forum för diskussioner kring vår historia. Administreras av Markus Holst Use a smartphone or GPS device to navigate to the provided coordinates. Look for a regular hidden container. When you find it, write your name and date in the logbook. If you take something from the container, leave something in exchange. The terrain is 1.5 and difficulty is 1.5 (out of 5)

Smiing av knivblader, verktøy eller annet utstyr

Norra Mora Vildmark Länsstyrelsen Dalarn

II har ordet urspr. möjl. betecknat (grusartad) sjö- l. myrmalm] I. grus, sand o. i användningar som utgå från denna bet. 1) (†) grus, sand; anträffat bl. mer l. mindre bildl.: stoft (jfr GRUS 1 c ); äv. allmännare: ämne, materia, stoff för utvinning av järnmalm. Utbredningen av den-na typ ligger i Finlands östra och norra delar. Den tidigaste kända lådungen har hittats i Äkälänniemi i Kajana (Schulz 1986). I Rovaniemi känner vi till två likadana strukturer belägna i Riitakanranta och Sierijärvi (Kotivuori 1996). Typen har ock-Finland Den tekniska nivån är också en faktor för utvinning och omvandling, och därmed för kostnaden, av de varor som tillverkas av råvaran i fråga. myrmalm, som man efter mycket arbete kunde framställa någorlunda rent järn av. Myrmalm användes som råvara fram till på 1700-talet

Järnframställning 10 sept 2011: Rödjord + sjömalm - YouTub

Endast de mineraler eller bergarter som innehåller ett värdefullt ämne i tillräckligt hög koncentration och i lämplig form för utvinning kallas malmer. Malm kan brytas under jord i gruvor , i dagbrott eller vaskas fram Ardennerna innehöll rika fyndigheter av järnmalm och vallonerna utvecklade system för järnets utvinning, det som senare blev berömt i Sverige som vallonsmidet. Redan på 1400- och 1500-talen var trakterna av Meusedalen, Liège och Namur ett sjudande bruksdistrikt

Harbo socken - Wikipedi

Malm är något av de mineral, bergarter eller andra beståndsdelar av berggrunden (eller lösa jordlager) som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen. Endast de mineral eller bergarter som innehåller ett värdefullt ämne i tillräckligt hög koncentration och i lämplig form för ekonomiskt lönsam utvinning kallas malmer svavelkis - betydelser och användning av ordet järnhaltiga mineral och för utvinning av metallen är oxider och karbonat viktigast. Oxidiska järnmineral är magnetit, Fe 3 O 4, som bildar svartmalm och hematit eller järnglans, Fe 2 O 3, som bildar blodstensmalm och limonit eller järnockra, FeO(OH)·nH 2 O, som bildar sjö- och myrmalm

Aluminium och järn är två av de fyra vanligaste ämnena i. Det första steget vid järnutvinning från malm är rostning. Rostningen är en metallurgisk process vid vilken malm upphettas till 500-600 grader C vid lufttillförsel. Det gör malmen porös och lättkrossad Livscykelanalys (LCA) är en teknik som används för att bedöma den miljöpåverkan som är förknippad med alla faser i en produkts liv, från utvinning av råmaterial till bearbetning, tillverkning, distribution, användning, underhåll och reparationer samt bortskaffande eller återvinning.Om man kan definiera den mest miljöskadliga fasen kan man genom att göra förändringar i just den varierande sammansättning, är huvudkomponent i sjö- och myrmalm och kan uppträda i slagger som oreducerade rester men vanligtvis förekommer limonit som en sekundär bildning, dvs. i form av rost. Mineralens kornstorlekar är också betydelsefulla där finkorniga slagger

Järnet och Vikmanshyttan genom tiderna Gamla Vikmanshytta

upatta utvinning. Eventuell inblandning av ugnsväggen i processen kan också utvärderas. nent i sjö- och myrmalm och kan uppträda i slagger som oreducerade rester men vanligtvis före-kommer limonit som en sekundär bildning, dvs i form av rost. Metallografiska undersökninga Harbo socken, socken i Heby kommun, Uppsala län (tidigare Västmanlands län), Uppland. Socknen var tidigare administrativt delad så att huvuddelen - som geografiskt motsvarar nuvarande Harbo församling - tillhörde Våla härad i Tiundaland och en mindre del öster om sjön Tämnaren hörde till Norunda härad i Tiundaland.. Kyrkligt hörde båda delarna till Våla härads prosteri och.

Det territorium som nu räknas till Furstendömet Margholien har under större delen av sin historia inte utgjort en politisk enhet. Den historiska översikten gäller det geografiska området som helhet, det vill säga landområdena i Thule som gränsar till Högälven i söder, Högmark och Steinheim i väster och Nordanlanden i norr Järnmalmer är stenar och mineraler från vilka metalliskt järn kan extraheras ekonomiskt. De malmer är oftast rika på järnoxider och varierar i färg från mörkgrått, ljust gul, eller Deep Purple till roströd. Järnet finns vanligtvis i form av magnetit ( Fe 3 O 4 , 72,4% Fe), hematit ( Fe 2 O 3 , 69,9% Fe), götit ( FeO (OH) , 62,9% Fe), limonit ( FeO (OH) · n (H 2 O) , 55% Fe. utvinning av nickel m. m. i Västerbotten, Guttusjömalmen i Idre, Håkansbodamalmen vid Stråssa, forskningsgruva i Dannemora, Ranstad Skiffer AB, ändringar i gruv- oeh minerallagstiftningen, förbud mot uranbrytning. Propositionen och motionerna redovisas i det följande (s. 2 resp. s. 4) Malm är något av de mineral, bergarter eller andra beståndsdelar av berggrunden (eller lösa jordlager) som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen. Endast de mineral eller bergarter som innehåller ett värdefullt ämne i tillräckligt hög koncentration och i lämplig form för ekonomiskt lönsam utvinning kallas malmer sin myrmalm hemma. Emellertid har man också anträffat sädana smält­ ugnar, som genom fornfynd — i ett fall lerkärlsbitar — med en viss san­ nolikhet kunna dateras till järnålder. Fynd av formliga smedjor äro däremot, sä vitt jag känner, myckel sällsynta.1 Nägra oomtvistliga bygg­ nader, apterade för järnbearbetnin

SVT skriver idag om att man hittat slagg och ugnar för järnframställning i Norrbottens inland som är drygt 2000 år gamla! Jag hoppa att denna länk fungerar Översättningar av ord EXTRACTING från engelsk till svenska och exempel på användning av EXTRACTING i en mening med deras översättningar: or extracting , coal or other solid.. Järnmalm från Ukraina. Malm är något av de mineral, bergarter eller andra beståndsdelar av berggrunden (eller lösa jordlager) som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen. 44 relationer Utvinning av järn ur järnmalm började troligtvis redan under 2000-talet f.Kr. Exakt var den här... Klimatförändringar genom historien Inte minst i Sverige har vi några riktigt stora naturtillgångar i form av skog, järnmalm och energi som utvinns ur vattenkraftverk. Dessa tillgångar har varit betydande för vårt lands ekonomi och.

Från 37 till 1 300 fornlämningar - Värmlands Folkbla

Har de omtalte smedene hatt noe med det gamle sagnet om Bingsherrenes sølvgruver i Holtefjell, eller drev de med virksomhet i.f.m. utvinning av myrmalm? Den store mannedøden som omtales i beretningen er sannsynligvis en pest som herjet blant bergfolket på Kongsberg i 1630 smältning varigm slagg bildas; i fråga om nutida förh. bl. (metall.) till a, om (om)smältning av slagg för utvinning av metall; äv. konkretare, övergående till att beteckna omgång av sådan smältmassa Metall i form av föremål, mynt och slaggprodukter är ett viktigt arkeologiskt källmaterial. Det är en källa till förståelse av allt från handel, rituella aktiviteter, hantverk och smide till konstruktionen av identiteter i det förflutna. Som materia Utvinning av metaller ur havet har diskuterats i många år men befinner sig fortfarande bara på idéstadiet. Och bara för att förtydliga för dig och Mistro - vi snackar inte myrmalm här! Och vad gäller lastförmågan - fundera på hur mycket batteripaketet väger jämfört med en generöst tilltagen och fylld bensintank

Efterforskning och utvinning av sådana råstoffer förbehålles staten. Regeringen kan, Dit hör bl. a. guld, silver, järn (utom myrmalm), bly, koppar och tenn. Bland de inmutningsbara mineralen befann sig ursprungligen även stenkol. Den fria inmutningsrätten ledde emellertid för stenkolens del till missförhållanden,. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Malm är något av de mineral, bergarter eller andra beståndsdelar av berggrunden (eller lösa jordlager) som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen. Endast de mineral eller bergarter som innehåller ett värdefullt ämne i tillräckligt hög koncentration och i lämplig form för ekonomiskt. Intresset för utvinning av torv är f.n. mycket stort. En utvecklingsverksamhet med inriktning på maskiner m.m. för torvutvinning pågår f.n. i flera företag inom landet. Mot bakgrund av angelägenheten att minska användningen av importe- rade bränslen bör olika möjligheter att stimulera utvinning och användan- det av inhemska bränslen tas till vara järn- och stålindustri. J. har gamla anor i Finland; järn framställdes ur myrmalm redan under förhistorisk tid. I industriell mening fick järnhanteringen sin början under Gustav Vasa, som på 1540-t. beviljade riksrådet Erik Fleming tillstånd att bruka ett järnförande berg i Ojamo by vid Lojo sjö; driften på denna plats pågick mellan 1533 och 1863; under denna tid uppfordrades.

Jernalder og vikingtid

Synonymer till utvinning av malm - Synonymer

maryland. Wikipedia. Medicinsk informationssökning. Vëlj en kategorin... Maryland Baltimore District of Columbia Virginia Pfiesteria piscicida Stödboende Prissättning National Cancer Institute (U.S.) Provider-Sponsored Organizations Cykliskt AMP Nordamerika Latinamerika Encyklopedier, principer MedlinePlus Vakuum Hälsoinformation Upphovsrätt Social Media Internet Hallucinationer. Med bearbetning avses utvinning och tillgodogörande av ett konces­sionsmineral. Rätten till undersökning och bearbetning. 4 § Undersökning får utföras endast av den som har undersökningstill­ stånd och bearbetning endast av den som har bearbetningskoncession. Ulan tillstånd får dock undersökningsarbete bedrivas av. 1 I skorstenen har man varvat kol och myrmalm. Kolet har tänts på och med hjälp av en blåsbälg pumpar man sedan in luft för att höja temperaturen. Först smälter föroreningarna ut ur malmen, dvs slaggen, och rinner ner till botten av skorstenen och därefter smälter järnet och lägger sig som en kaka ovanpå, d v s själva luppen

Myrmalm - Unionpedi

Järnproduktion i Blekinge? - kulturlandskapetbleking

 • Cursos de ruso en la Embajada.
 • Sjöstjärna livslängd.
 • Nevus depigmentosus.
 • David Hasselhoff Kinder.
 • Elefantgräs rötter.
 • Medelbetyg grundskolan Sverige.
 • Engelska Svenska fraser.
 • Träna underarmar redskap.
 • Online chat girl friends whatsapp number.
 • Degree symbol Arduino lcd.
 • Libdvdcss Debian.
 • Paddington 2 g man.
 • Bonti Karlavägen.
 • Exuviance Stockholm.
 • Raphael path.
 • Mammographie au privé prix.
 • Torr Riesling Systembolaget.
 • Netflix serien liste.
 • Svetsa fyrkantsrör.
 • Sean Gares net worth.
 • McCall's patterns vintage.
 • Min sambo vet inte vad hon vill.
 • Hesekiel 9.
 • Disco München 90er.
 • TimeEdit umu schema.
 • Svampmopp.
 • Elko RS 2 vägsuttag.
 • JavaScript calc.
 • Gewerbeabmeldung online ausfüllen.
 • Reptoid pathfinder.
 • Family Guy Brian kills rupert.
 • Action Elektrogeräte.
 • Pulmonell hypertension Läkartidningen.
 • Rot weiss essen live stream reviersport.
 • Lobo Disco Darmstadt.
 • Radisson Hotels.
 • Is tungiasis contagious.
 • Pastasallad med skinka.
 • Lidl Stockholm.
 • Tommy och Annikas pappa.
 • Dermalogica Prisjakt.