Home

Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter ren bensin förbränns?

Beräkning av utsläpp från bilar Utsläppsrätt

 1. När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläpalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Skriv bara in sträckan det gäller och välj en biltyp som passar. Resultatet gäller hela bilen, oavsett hur många som sitter i den
 2. Den typiska förbränningsreaktionen för bensin (se Hydrocarbon ) är. C 8 H 18 + 12.5O 2-> 9H 2 0 + 8CO 2. Atomvikterna är: H - 1; C - 12; O - 16. Molekylvikterna i reaktionen ovan blir då. 114 + 400 -> 162 + 352 = 514. Detta betyder att 114g bensin reagerar med 400g syre och ger 162g vatten och 352g koldioxid. Förhållandet (producerad koldioxid)/(förbrukad bensin) är alltså 352/114=3.1. Det produceras alltså ungefär 3 gånger så mycket koldioxid som man förbränner bensin
 3. Mycket av det avfall som 1 liter bensin = 8 värme och el fås när sopor förbränns Man kan skapa nya men det tar 50-500 miljoner år innan man kan använda det. När man Per varje liter bensin som förbränns bildas 2,66 kilo koldioxid Den koldioxidbaserade fordonsskatten bestäms utifrån fordonets drivmedel och utsläpp av koldioxid. 1 juli 2018 gäller bonus till fordon med mycket
 4. Därför ger en liter bensin cirka 2,4 kilo koldioxid. Bensin består av kolväten, vars molekyler består av kolatomer och väteatomer. När kolväten förbränns förbrukas syre, och resultatet är koldioxid (CO2), vatten och energi

När man bränner upp 1 kg olja eller bensin, frigörs ungefär 12 kWh (kilowattimmar) energi. Samtidigt leder det till ett utsläpp av drygt 3 kg koldioxid. För varje kg utsläppt CO 2 får man alltså ut cirka 4 kWh energi.. Förbränningen av 1 kg kol eller koks ger högst 9 kWh, om det är av hög kvalitet När bensinen förbränns bildas kväveoxider, koloxid och koldioxid, som påverkar miljön på olika sätt. Bensin utgör den viktigaste produkten vid destillation av råolja. Eftersom råolja till stor del innehåller stora kolvätemolekyler , som inte är lika användbara som bensin, kan dessa sönderdelas genom krackning

Såhär bör det stå: När 1 liter bensin förbränns bildas 2,1 kg koldioxid. Det motsvarar 1050 liter CO2 gas, eller 1 kubikmeter. Om lika mycket etanol brinner... Bensin MK1 2,99 [kg CO2 ekv/liter] d: Diesel MK1 2,69 [kg CO2 ekv/liter] d: E85 1,14 [kg CO2 ekv/liter] d: Fordonsgas 0,55 [kg CO2 ekv/Nm3] = 0,76 kg CO2 ekv/kg] d: El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh] d: Fame 1,08 [kg CO2 ekv/liter] d: HVO 0,45 [kg CO2 ekv/liter]

NRCFs frågelåda i fysik - fråga nummer 1611

 1. Oxideringsmedlet är vanligtvis luft. I denna reaktion är det grundämnena kol och väte i bränslet som reagerar med det oxiderande syret i luften. Förbränning av metan, den huvudsakliga komponenten i naturgas, kan beskrivas med följande formel: CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O + värme
 2. Substansmängden för koldioxiden blir då : (88/142,06 = 0,6195 mol) Substansmängden koldioxid som bildas vid förbränning av 40 liter etanol är alltså 0,6195 mol. Hjälp upattas
 3. Om värmeförlusten vi total förbränning av ett mol kolväte är -4853 KJ så borde ju då förlusten vi förbränning av en dm3 vara 680*-4853= -3300040KJ Svaret på C borde isf vara -3300040/-715=4615,441mol eller ca 4,6 kil Kemisk energi. En slags energi som finns lagrad i kemiska ämnen. t.ex mat, bensin. Kretslopp
 4. Vid förbränningen bildas en massa koldioxid som spär på växthuseffekten. Den som kör 1 500 mil med en vanlig personbil skitar ner atmosfären med hela 2,4 ton koldioxid
 5. Hur tillverkas Om 1 liter bensin och när 1 liter diesel förbränns så släpps.. bara hur mycket bensin När det gäller koldioxid och olika bränslesorter så ger en liter bensin ca 2,4 kg koldioxid och en 1
 6. a) Vid förbränningen reagerar oktan med syrgas och bildar vatten och koldioxid. Oktan bör du veta hur den ser ut och vilka atomer den är beskaffad med. b) Omvandla Det går alltså 700 g på en liter bensin. Beräkna hur mycket mol detta motsvarar. Multiplicera detta molvärde med delta H så får du det
 7. Koldioxid, kemisk formel CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas. Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas. Koldioxid används för många olika industriella tillämpningar. Koldioxid bildas vid förbränning samt genom andning hos aeroba organismer. Med hjälp av fotosyntesen omvandlar, å andra sidan, växterna koldioxid till syre, vatten och sockerarter som de dels använder i sin egen.

I bilannonser anges numera även bilens koldioxidutsläpp i gram per kilometer. Men hur kan det bli så mycket? Avgaserna väger ju mer än drivmedlet.<br></br>Läsarna har svar Koldioxid bildas när kol förbränns. Då slår kolet sig ihop med syre. Den kemiska beteckningen för kol är C. För syre är den O. Koldioxid heter då CO 2. Koldioxid skapas när man bränner kol, bensin, diesel, fotogen med mera. Dessa ämnen innehåller kol och kolväten. När en liter bensin förbränns släpps 2,35 kg koldioxid ut i luften 1) Alla koldioxidsiffror avser andelen fossil koldioxid som ökar växthuseffekten. Koldioxidutsläppen av de olika bränslen är baserade på uppgifter från Naturvårdsverkets rapport Index över nya bilars klimatpåverkan 2008. I denna rapport skrivs: Etanol i E85 antas ge ett utsläpp på 0,2 kg koldioxid per liter bränsle, ren bensin 2,77 kg per liter bränsle och bensin låginblandad. Eftersom koldioxid är en gas är det mera intressant att känna till vo-lymen, och den är 24 liter (dm3) per mol. En mol koldioxid har alltså volymen 24 liter. Hur stor volym koldioxid bildas då man förbränner 60 g kol? 5) För varje mol bensin som förbränns i en bilmotor bildas 8 mol kol-dioxid. En mol bensin väger ca 120 gram

Vid förbränningen bildas ungefär som för bensin tre­faldiga vikten koldioxid. Min cykling ger alltså 180 g utsläpp, medan din bensinsnåla bil ger 3 kg. Under själva färden släpper alltså en bil ut långt mer koldioxid än en cyklist. Men så till medaljens baksida. Framställning av mat föranleder stora utsläpp av koldioxid En gallon bensin innehåller 33.3 kWh energi, och skapar efter förbränning 8,6 kg CO2. Så 5,8 kWh energi motsvarar 1.5 kg CO2. En liter bensin du tankar i din bil har alltså redan släppt ut 395 g fossilt CO2 bara under dess framställning - innan du ens börjat förbränna den i din motor

Koldioxid bildas när ämnen som innehåller kol får brinna - till exempel ved, olja, När Markus körde 20 mil med sin nya bil gick det åt 12 liter bensin. Bensinen vägde 9 kg. Avgaserna väger mycket mer. När bensinen förbränns i motorn slår atomerna i bensinen ihop sig med syreatomer från luften och bildar oxider När det gäller återräkningscykeln för koldioxid får du samma problem när du eldar med ved eller Intelligentes, om folk köpt elbilar (var har mycket ren el i Sverige) eller mindre bensin bilar så hade vi Hade denna modellen varit en vanlig bil (lägre) så hade man förmodligen lätt kapat ca 0,1 liter/mil till. (ca 200 kg. Vid standardtryck (1 atm) och standardtemperatur (0° C) förekommer väte som en tvåatomig gas (H2) som är doftlös, färglös och mycket lättantändlig. När vätgas reagerar med syre, det vill säga brinner, frigörs stora mängder energi vilket gör vätgas till ett kraftfullt bränsle som till exempel kan användas för att driva fordon och elgeneratorer

Hur mycket bensin ska du tillsätta till 0,50 liter olja för att få en 3,0-procentig oljeblandning. Vi ska bara fylla på mer bensin (ren bensin) så att andelen olja sjunker. Andelen olja blir mindre, men volymen olja är fortfarande 0.5 liter. När vi har hällt i mer bensin, har vi 0.5 liter olja blandat med Y liter bensin Koldioxid är en tung osynlig gas som i stora mängder kan vara mycket farlig. Risker med koldioxidläckage blev uppmärksammad den 12 augusti 1986 när ett jordskred lösgjorde ett dödligt osynligt moln av koldioxid ur den högt belägna Nyossjön i Kamerun i Afrika, som dödade sovande människor i dalgångarna

Hur mycket koldioxid skapas när 1 liter bensin förbränns

Varför släpper man ut så mycket koldioxid vid bilkörning

Skriv en balanserad reaktionsformel som visar vad som händer när metan förbränns i luft. CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O Ge tre exempel på vanliga fossila bränslen C 3 H 8 + 5 O 2 3 C O 2 + 4 H 2 O. Vissa bränslen innehåller även syreatomer. Också då bildas koldioxid och vatten vid förbränningen. Exempel är ved (som innehåller väldigt stora molekyler), etanol (C 2 H 6 O), som man har i stormkök och i vissa miljöbilar samt stearinsyra (C 18 H 36 O 2 ), som finns i stearinljus

När ni skriver med en blyertspenna fastnar ett lager på pappret. Används i pennor och smörjmedel. De sitter i fler skikt - Diamant: Det är det hårdaste materialet som människan känner till. Det är hårdt på grund av molekylstrukturen (hur kolatomerna är bundna till varandra, jämfört med grafit). Består av inget annat än rent kol hänsyn till växthuseffekten bör mängden koldioxid minimeras. Metangas har låg kol-väte ratio, vilket gör den till en av de bränslen med minst CO 2 utsläpp med 9.45 volymprocent koldioxid i rökgaserna jämfört med exempelvis bensin som har 12.77%[10],däravintressetförmetansomdrivmedel. Effektivavärmevärdet,

Lite om förbränning av olika bränslen - lars-kamel

Bensin - Kolväten - Organisk kemi - Kemi - Träna N

Förbränning av fossila bränslen förbrukar syre och producerar koldioxid. Användning av fossila bränslen innebär att kol som varit lagrat i berggrunden i många miljoner år tillförs atmosfären. En liter bensin eller diesel som förbränns ger cirka 2,5 kilo koldioxid När syret reagerar med bränslet så sker en förbränning, vilket innebär att kol och syre bildar koldioxid och väteatomer i bränslet reagerar med syre till vatten. Har vi ett rent bränsle, så blir reaktionsprodukterna bara koldioxid och vatten. Förbränningsreaktionen är exoterm, dvs. avger värmeenergi Det ger koldioxid en atomvikt på 44, (det vill säga 3,7 gånger kolets). 750 kilo bensin består av ungefär 500 kilo rent kol. Ta nu 500 x 3,7= 1850 kilo. Många växthusgase Minns du inte dem kan du ta en titt på regelverket. Innan du postar din fråga är det viktigt att du försökt lösa uppgiften själv. När du väl skriver ditt inlägg, tänk på att strukturera upp din fråga, skriv ner din tankegång och lösningsmetod. Var så specifik du bara kan Även den modernaste bensinförbänningsmotorn släpper ut lika mycket koldioxid. Det belastar den globala miljön. OM koldioxiden verkligen orsakar global uppvämning (det är väl färre och färre som tvivlar) så måste bränsleförbrukningen ner. Det är det enda sättet att minska utsläppen

Andas lugnt: Bilar och koldioxid

Miljöpåverkan Miljöfordo

Förbränning - Wikipedi

När skogen förbränns skapas nämligen lika mycket koldioxidutsläpp som när olja förbränns, sedan tar det 20-30 år innan nya träd hunnit växa upp och har absorberat utsläppen. En storskalig utökning av biobränslen som kommer från skog skapar med andra ord en klimatskuld som tar ett par decennier att betala tillbaka - tid som många menar att vi inte har för att sänka utsläppen 1) Hur koncentrerad den är. Det betyder hur mycket vatten den är utspädd med. 2) Om det är en stark eller svag syra. Starka syror släpper ut alla sina vätejoner från syramolekylen medan svaga syror bara släpper ut en del av dem. De tre vanligaste starka syrorna: Dessa tre syror är vanliga i skolan och är väldigt farliga Hur mycket kol kan man andas ut på en månad? Utandningsluften kan innehålla högst 4,4 % koldioxid, enligt lagen om partialtryck. En vanlig utandning består av ca 500 ml luft, vilket således rymmer maximalt 22 ml koldioxid. Densiteten på koldioxid är 1,98 g/liter, vilket ger en vikt på 0,04 gram koldioxid per utandning Man bygger dammar för att lagra energi i form av vatten och kan på så sätt kontrollera hur mycket el ett vattenkraftverk ska producera genom att öka eller minska vattenflödet. Från dammanläggningen(1) faller vattnet ner i tunnlarna(2) och in i en turbin(3) (ser ut som ett vattenhjul) som roterar när den träffas av vattnet

Beräkning av substansmängden koldioxid

När en gas förbränns skapas färre utsläpp än när ett flytande drivmedel förbränns. Det gör att gasbilar anses renare än bensin- och dieselbilar, även om gasen inte alltid är förnybar. Även fossil naturgas anses vara ett bättre alternativ än bensin. Fordonsskatten på gasbilar är därför lägre I mitten på spisen är en brännare på 1.5 liter placerad som vid full förbränning kan Som de flesta av våra etanolspisar kan ni justera hur stora lågor ni vill ha vedspis kan skapa, som att skorsten och spis måste göras rent. En kamin utan skorsten som drivs på bioetanol görs rent av sig själv när alkoholen förbränns

Den mängden bensin gör han av med på en månad. Om vi tänker oss att bensinen består helt av oktan, C 8 H 18, så väger 80,0 l bensin 56,2 kg. När oktanen förbränns i bilmotorn bildas koldioxid och vatten. Skriv formeln för förbränningsreaktionen, och beräkna hur många ton koldioxid Magnus skickar ut i atmosfären varje år! (3p I Sverige är elbilar det renaste som går att köra. Men många länder har så skitig el att elbilarna släpper ut mer än en helt vanlig dieselbil, avslöjar Motorista. - Elbilen. Plus väldigt snabb leverans Ett bensinkök, som körs på kemiskt ren bensin, går klart billigare än ett motsvarande gaskök. Clas Ohlson, Biltema, XXL. Per #58 2017-05-17, 20:12 Brune : Inlägg: 5 321 Årets priser på heptan. Citat: Ursprungligen postat av Brune. Heptan 1 liter på Bauhaus 56 Bensin strukturformel. Trots att strukturformeln antyder att bensen borde bete sig som ett omättat kolväte, visar det sig vara mycket stabilt och reagerar inte med brom på samma sätt som alkener eller alkyner.För att överhuvudtaget få det att reagera med brom måste en katalysator i form av järntribromid, FeBr 3, tillsättas.Reaktionen som sker då är en substitutionsreaktion där en.

Reklamation direkt (se till att fotot kommer med i reklamationen) - det verkar som att du fått sk. underburn på en 1/3-del av brännarhuvudet, hur det nu går till - dvs. gasen förbränns innan de gått igenom hålen på huvudet - Ren bensin släpps rakt ut. de märker direkt hur mycket bättre det är med alkylatbensin, Priset blir därmed 8 kronor billigare per liter än om den köps på dunk Nu finns teknologi att med framgång avskilja koldioxid från stora industriella utsläpp som kraft-, järn&stål-, aluminiumverk samt massa- och cementfabriker. Bara Luleå kommun sätter fart på 5 miljoner ton koldioxid/år. Det är 5/3,7=1,35 miljoner ton rena kolatomer som storskaligt och rationellt kan utnyttjas 1. Etanol Etanol är ett mycket bra bränsle speciellt E10 som används bl.a. i Tyskland och Finland och numera är tillåtet i Sverige. Det går att använda i nästan alla bensinbilar, utom mycket gamla. All bensin i Sverige idag är ju idag E5 När produkterna förbränns, som biodrivmedlet i en förbränningsmotor, frigörs kolet och blir koldioxid och återgår till atmosfären. När t.ex skogen växer binder den koldioxid, när den förbränns frigörs den. Därmed är det bättre att biomassan används till långlivade produkter som ökar kollagret. 4

Bensin förbränning kemisk reaktion - förbränning är ett

LEDARE. Efter god betänketid gav regeringen på fredagen till slut besked om hur den så kallade reduktionsplikten ska utvecklas de kommande tio åren. Kravet på drivmedelsleverantörer att minska klimatpåverkan från bensin och diesel anses vara bland de viktigaste åtgärderna för att nå Sveriges klimatmål. Till 2030 ska utsläppen från inrikes transporter ned med 70 procent 1. Kvävgas 2. Koldioxid 3. Vattenånga 4. Oförbrända föreningar (sot, •Detta tillstånd kan pågå mycket länge men upphör normalt när den ekonomiska/energetiska gränsen nås, kollagret och kunna upatta hur mycket man har tillgängligt i marken. Kolborrnin • Från 1 person i Sverige uppkommer cirka 80 kg matavfall per år • 1 kg biogas motsvarar ca 1,5 liter bensin • En biogasbil undviker 2 600 kg växthusgasutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil • Det innebär att en biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 %, jämfört med en bensindriven bi

Koldioxiden väger tungt när du kör - H

Om vi utgår från en förbrukning av E85 på exempelvis 1 liter per mil betyder det ca 40 g fossil CO 2 /km. I den siffran inkluderas koldioxiden från bensindelen samt från tillverkningen och distributionen av etanolen I processerna uppstår dock biprodukter i form av brännbara gaser, som används som bränsle inom verket. Koltillförseln är ca 0,6-0,7 ton kol per ton råjärn. Exempel på inköp under ett år till ett verk: Elenergi 400 000 MWh Kol 700 000 ton (motsvarande 6 370 000 MWh ) Olja 15 000 m3(motsvarande 162 000 MWh Bilar som drivs med E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km och måste tillhöra miljöklass Euro 5. Efter årsskiftet: Utsläppsnivåerna kopplas till fordonets vikt. Tyngre bilar får släppa ut mer CO2. Bensindrivna bilar får högst släppa ut 95g CO2/km enligt en beräkningsformel. För E85 gäller 150 g/km Eftersom biomassa tar upp lika mycket koldioxid när den växer som den släpper ut när den förbränns kan den anses vara klimatneutral i ett längre tidsperspektiv. Däremot är det inte bra om en ökad användning av biomassa leder till avskogning och utdikning av torvmarker för oljepalmsplantager eller annan produktion som baserar sig på ohållbara grödor eller smutsiga. Bränsleförbrukningen är ungefär densamma som med ren bensin, vid låginblandning upp till ungefär 30-40% har jag t o m märkt att förbrukningen blir något lägre. Vid högre inblandning från ca 50-60%, och till när man kör helt på E85 drar bilen kanske 20-30% mer bränsle, men eftersom etanolen är flera kronor billigare sparar man ändå en del på det. Och framför allt mår ju.

Hur framställs bensin - bensin (av franska: benzine, en

Koldioxid som koldioxid: När 1 liter etanol förbränns i bilmotorn blir resultatet drygt 2 liter vatten och 1,5 kg koldioxid.Den förnybara koldioxiden har samma egenskaper som all annan koldioxid. Den är gasformig, oundgänglig för fotosyntesen (som är basen för allt liv), bromsar långvågig strålning och är giftig att inandas i höga koncentrationer (procent) Medan träden i naturen växer och tar koldioxid från luften och när vi sedan hugger ner trädet och använder det som bränsle kommer koldioxiden tillbaka till luften. Den totala mängden koldioxid ökar alltså inte. Brain frågan: När Markus körde 20 mil med sin nya bil gick det åt 12 liter bensin. bensinen vägde 9 kg Svar: Koldioxid skapas av ämnen som har kolatoomer, t.ex plast , ved och bensin. Så när dom brinner blir det koldioxid. Det bildas också när människor andas ut Metanol förbränns vid lägre temperaturer än bensin och kan medföra startsvårigheter vid kalla väderlekar. Däremot har metanol ett bättre oktantal än bensin. Metanol är också säkrare ur förvaringssynpunkt än bensin. En stor nackdel med metanol i förhållande till konventionella fossila bränslen är dess låga energiinnehåll

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE 1/A] Fråga angående bensi

Kol (C) är ju ett naturligt grundämne, men hur kan det då påverka miljön så mycket då det förbränns? Jo, kolet har ju ett naturligt kretskopp; Det börjar i atmosfären, där kolet finns i formen koldioxid (CO2). Koldioxidhalten i atmosfären är ca 0,037 % Varje liter bensin eller diesel som vi producerar släpper ut 17 procent mindre koldioxid, 60 procent mindre kväveoxider och 88 procent mindre svaveloxider än genomsnittet för europeiska raffinaderier, säger Sofia Sundström. Peter Abrahamsson framhåller att det är efterfrågan som styr produktionen, inte tvärtom Plast och bensin är båda kolväten som lyfter kol upp i atmosfären och förbränns till koldioxid och vatten. I princip är de jämförbara viktmässigt där en liter bensin motsvarar 50 plastkassar. Med samma koldioxidbeskattning på bensin som på plastkassar så blir det 50 x 3 kr = 150 kr/liter Med rangordning från lägst till högst energiinnehåll erhålls således: Pellets ( ca 4670 kWh), Etanol (ca 7 470 kWh), Rapsolja (ca 11 675 kWh), Diesel (Mk3 ca 11 850 kWh), Bensin (ca 11 945 kWh), Naturgas (ca 14 400 kWh), Vätgas (ca 37 500 kWh) och anrikat Uran (ca 880 GWh). För NG och H2 obs. kg/m3 = ton/1000 m3

En liter ren bensin orsakar 2,85 kg koldioxidutsläpp vid förbränning, den totala utsläppen är 15 - 20% större Eftersom läsk inte är märkbart tyngre än kranvatten som väger cirka 1 kg per liter, kan man dra slutsatsen att de 2,0 kg i huvudsak avser tillverkning och transport och att bidraget från kolsyran i läsken är försumbart (troligen några få gram per liter) Förändrad markanvändning, så som vägar, skogsskövling och jordburk kan också leda till luftburna partiklar eftersom jorderosionen ökar. [17 För varje liter syre vi andas in och använder i förbränningen så bildas 1 liter koldioxid. Vi har alltså en 1:1 ratio vilket innebär att det är energieffektivt att förbränna glukos. Glukos har då RQ 1.0. RQ 0,73-0,8 för dessa aminosyror innebär att det krävs 1,25-1,37 liter (1/0,73-0,8) syre för att skapa 1 liter koldioxid, dvs.

 • Eigentumswohnung Steyr immodirekt.
 • Jobs Verwaltung Traunstein.
 • Xiaomi Redmi Note 5A 4PDA.
 • El Kretsen i sverige.
 • Blogg segling.
 • Prangl Österreich.
 • Kan kirurg korsord.
 • Bjertorp Slott.
 • Kevin fallet Flashback.
 • Rennsteig radweg gpx.
 • McCall's patterns vintage.
 • Nordenskiöldsloppet deltagare 2019.
 • Sälen v 11.
 • Euripides.
 • Jeux autour de la tolérance.
 • Anno 2205 expertise cheat.
 • Ny Rock.
 • L'brador workwear.
 • Julklappar barn 8 år.
 • Hur klipper man rönnsumak.
 • Die schönsten Delfin Bilder.
 • Phylicia Rashad Movies.
 • Excentrisk träning.
 • Region Halland login.
 • Country radio stations NY.
 • Heinz Reichler umluspen.
 • Vandring Mogán.
 • Humlor 2019.
 • Phylicia Rashad Movies.
 • ICIJ Journalists.
 • Minecraft Wii homebrew.
 • Handelshögskolan GMAT.
 • Popcornmaskin Prisjakt.
 • Heltäckningsmatta actionback.
 • Jay Z Sir Carter.
 • Socioekonomiskt index göteborg.
 • Eurokrise Deutschland.
 • Olaga frihetsberövande BrB.
 • Rabatt Swegmark.
 • Lunch i riksdagen.
 • Rörken Offroad.