Home

Njurunda socken

Njurunda socken ligger i Medelpad, söder om Sundsvall vid kusten och ingår sedan 1974 i Sundsvalls kommun.Socknens areal är 336,70 kvadratkilometer, varav 301,70 land. År 2019 fanns här 14 000 invånare. Största centralorterna är Njurundabommen, Kvissleby och Bredsand Njurunda kyrka är en skyddad byggnad hos Riksantikvarieämbetet och finns därför med i Bebyggelseregistret. År 2000 bodde 13471 personer inom socknen. Mer om Njurunda socken Om du har några frågor om Njurunda socken eller vill bidra med information och tips till denna sida så är du varmt välkommen att kontakta oss genom formuläret nedanför

Storhögarna Nolby högar, Njurunda socken Av Kulturbilder på 11 augusti, 2020 • ( Lämna en kommentar ) När det här stora högarna byggdes låg de på en utskjutande udde i havet med en skärgård längre ut Kvissle kapell, Njurunda socken Av Kulturbilder på 9 juni, 2020 • ( Lämna en kommentar ) Kvisslet, älvgrenen, gav namn till byn Kvissle som ligger öster om storhögarna Orrsjön Insjö; Land Sverige Län: Västernorrlands län: Kommun: Sundsvalls kommun: Landskap: Medelpad: Socken: Njurunda socken: Koordinater WGS 84 SWEREF 99 TM. Rudtjärnen är en sjö i Sundsvalls kommun i Medelpad och ingår i Ljungan-Gnarpsåns kustområde. Sjön har en area på 0,0098 kvadratkilometer och ligger 18,4 meter över havet.Rudtjärnen ligger i Del av Bremön Natura 2000-område. [ Igeltjärnen Insjö; Land Sverige Län: Västernorrlands län: Kommun: Sundsvalls kommun: Landskap: Medelpad: Socken: Njurunda socken: Koordinater WGS 84 SWEREF 99 TM.

Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad/Folktrons gestalter. Från Wikisource, det fria biblioteket. < Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad: av Emil Löfgren (1878-1934 Släkt i Njurunda socken? Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Njurunda socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Njurunda socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas Elin i Kvissle var en änka från Njurunda socken som efter flera slutliga rannsakningar åren 1640-42 dömdes att för trolldom brännas levande vid en påle som avskräckande exempel. Elin Öndesdotter < > Född Knudsen 1856 i Drammen, Norge. Gift med Oscar Midling, förvaltare på Svartvik Njurunda (Y) socken. Översikt. Njurunda socken i Medelpad med -1925 Njurunda tingslag Njurunda församling i Härnösands stift ☛ Galtströms bruksförsamling, Svartviks (kapell)församling Njurunda landskommun i Medelpads fögderi i Västernorrlands län Njurunda distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län

Njurund

Undersökningen av fornlämningen Raä 846 i Njurunda socken visar att aktiviteter pågått där under yngre romersk järnålder, folkvandringstid, vikingatid, medeltid och sen historisk tid. De mest frekventa anläggningarna var kokgroparna som ser ut att ha brukats från yngre romersk järnålder-folkvandringstid fram igenom vikingatiden Svartviks kapellförsamling utbröts 1853 och införlivades igen 1906 i Njurunda församling. Kungl. Maj:t förklarade den 30 augusti 1929 att ön Brämön, omfattande kronojordlägenheterna Brämön nr 1 och 2, i kommunalt och ecklesiastikt hänseende hörde till Njurunda socken Njurunda socken (SHM 13477). Foto: Iwar Anderson (ATA). 89 Gravar med järnkittlar som benbehållare. Kitteln har ofta klätts med näver invändigt och se-dan fyllts med rengjorda brända ben. Kitteln har därefter ställts i en liten stenkista i högens kärnröse Klampenborg är en ö och ett naturreservat som ligger i Ljungans mynning i Svartviksfjärden vid Essvik i Njurunda socken i Sundsvalls kommun. Ön som ursprungligen kallades Dårholmen blev ett kommunalt naturreservat 1993. Naturreservatet är knappt 64 hektar stort varav 25 hektar på land

847 i Njurunda socken under 2012. Syfte Syftet med den särskilda undersökningen var att ge en vetenskapligt god dokumentation av graven och ge meningsfull kunskap om platsens historia med relevans för allmänhet, vetenskapliga institutioner och myndigheter. Resultatet från undersökningen ska tolkas oc Historia Etymologi. Förledet Njurunda kommer av sockennamnet. Detta namn (1344 Nyurundum) kommer troligen från ett fjärdnamn, Niurunder, 'den avsmalnande, hopklämda'. [4]Efterledet bommen kommer av att det här tidigare fanns en träbro över Ljungan, som Njurundas socken hade tillstånd att ta broavgift vid. [5] För detta ändamål hade det satts upp en bom vid bron som orten som växte. De socknar som har runstenar är Njurunda, Tuna, Attmar, Selånger, Sättna och Skön. Det finns också tidigare uppgifter om en runsten i Timrå. I Njurunda socken finns den berömda Burestenen samt en runsten i Berga by. Dessutom finns ett fragment vid Njurunda kyrka. I Attmar socken står båda runstenarna vid kyrkan

Sida:Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i

Karta över avstyckning för sammanläggning dels Skottsund 4:53 och dels sammanfälld mark till Skottsund 1:9, 1:10, 2:11, 2:43, 2:44 och 4.123 i Njurunda socken och kommun, Västernorrlands län. Kartsamlingen HLA 529 Rapport 1946 Kontroll av restaurering av kyrkoruinen vid Kyrkrnon, Njurunda socken, Medelpad. LÄNsM uSEET VÄSfERNORRLAND Kulturmiljöavdelninge

Njurunda socken, Medelpad. Original caption: Note: For documentary purposes the original description provided by the Nordiska museet has been retained. Factual corrections and alternative descriptions are encouraged separately from the original description Njurunda i Västernorrlands län; Län: Västernorrlands län: Landskap: Medelpad: Arkivtyp: Församling/Socken: Information: Indelning: Ur Njurunda församling utbröts år 1680 Galtströms bruksförsamling och år 1853 Svartviks församling. Njurunda församling införlivade år 1868 Galtströms bruksförsamling och år 1906 Svartviks församling File:Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad.djvu. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search. File; File history; File usage on Commons; File usage on other wikis; Size of this JPG preview of this DJVU file: 372 × 599 pixels Kvissle-Nolby-Prästbolet Njurunda socken, Medelpad - Bild.ylm.se READ Kvissle - Nolby -Prästbolet Njurunda socken , Medelpad En fördjupad beskrivning av riksintres se områdets kulturmiljövardenEn centralbygd från järnålder och medeltid medålderdomliga vägar och gårdsmiljöer•Rapport 1999:8 från Länsmu se et VästernorrlandAvdelningen tör kulturmiljövårdCarina. Ursprungligen en bondgård från 1800-talet som tidigare stått i Svedje, Skärsätt, Njurunda socken. Flyttad till Klockarberget, Njurunda på 1950-talet

Elin i Kvissle var en änka från Njurunda socken som efter flera slutliga rannsakningar åren 1640-42 dömdes att för trolldom brännas levande vid en påle som avskräckande exempel. Domen verkställdes aldrig. Elins fall utgör ett av de få bevarade dokumenten om häxeri från 1640-talet I Berga i Njurunda socken står en runsten kvar på sin ursprungliga plats. På stenen kan man läsa: Altrud och Sigdriv(?) reste denna sten efter miskik, sin fader, och efter Disvi, sin moder.Altrud är ett kvinnonamn som tydligen har varit mycket ovanligt. Det är i övrigt endast känt från en runsten som nu står vid Attmars kyrka och som är rest av en Håkon efter Skygne, sin.

Här hittar du alla socknar i Medelpad. Medelpad är till ytan totalt 7058 kvadratkilometer stort och där har funnits omkring 20 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Torps socken och Haverö socken HAMNS VÄGSAMFÄLLIGHET I NJURUNDA SOCKEN,889201-9715 - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för HAMNS VÄGSAMFÄLLIGHET I NJURUNDA SOCKEN Den 11 dec. 1576 undertecknade han sista gången socknens tiondelängd. Under hans tid måste Njurunda kyrka ha undergått någon grundligare reparation, ty såväl åren 1562 och 63 som 1572 och 1576 utanordnades härtill spannmål, år 1563 särskildt på grund af »biskopens i Gefle» Nils Olssons befallning 3 sp. 1 fj. (=5 mk) Denna del av Njurunda socken har hög fornläm-ningstäthet och rika fynd (figur 3). Inte långt från undersökningsområdet norra del ligger en storhög (RAÄ 114:1) invid gamla E4-an. Tidigare fanns yt-terligare minst ett par högar på platsen men de togs bort i samband med byggnationen av järnväg oc

Allmänt. Njurunda församling är Medelpads sydligaste kustsocken, belägen kring Ljungans mynning i Svartviksfjärden av Sundsvallsbukten i Bottenhavet.Administrativt centrum med bland annat skolor och annan samhällsservice är Kvissleby. Nivrenaskolan som är en stor högstadieskola ligger i Kvissleby. Övriga centralorter: Nolby samt Njurundabommen. Ett mindre affärscentrum ligger vid. Bönderna i Njurunda socken var förbjudna av kungen att fiska vid det till Sundsvalls stad, och dessförinnan till Gävlefiskarna, donerade fiskegrundet Lörudden, varpå de klagade hos kungen mot Sundsvalls stads arrendering av Lörudden

Njurunda socken Socknar

Socknar → Njurunda → Njurunda; Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se. Annonser. Marknaden. Köp och Sälj. Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp. Se de senast inlagda annonserna Njurunda socken Kyrkstallarna vid Njurunda kyrka. Foto: Peter Persson. 2 I Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, av C.M. Rosenberg 1882-83 kan man läsa följande om Njurunda: Sn och tg i Vesternorrlands län, bestående af Medelpads sydöstligaste del närmast s.o. om Sundsvall

Storhögarna Nolby högar, Njurunda socken - Kulturbilde

Me, Njurunda socken Startsida Rapportera problem Skicka förfrågan Hjälp RSS Dela Translate Landskap: Socken: ATA sockenkod 2481: Från Medelpad Njurunda socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar Inventarienummer: 30 inventarienummer: Fyndplats: 31 fyndplatser. Socken: Njurunda Fastighet: Solberg 4:97 Kartblad: 17 H 0g Undersökt yta ca 235 m² Koordinatsystem och höjdvärden: Rikets nät 2,5 gon väst efter RTK-GPS-värden. Belägenhet: X 6904 945 Y 1581 420 Belägenhet i sweref: X 6904 085 Y 623 195 Höjd över havet 22 meter Undersökningstid: 22/10-2012 Socken: Njurunda Fastighet: Nolby 2:4 Kartblad: 17 H 1g Undersökt yta ca 182 m² Koordinatsystem och höjdvärden: Rikets nät 2,5 gon väst efter RTK- GPS-värden. Belägenhet: X 6909 585 Y 1580 270 Z 17,2-21,5 meter över havet Belägenhet i Sweref 99 TM: X 6908 709 Y 621 988 Undersökningstid: 8/6-2012

Njurunda Njurunda kan avse: Njurundabommen - en tätort i Sundsvalls kommun, sydöstra Medelpad och kyrkbyn i Njurunda socken Njurunda socken - en socken i Medelpad och Hälsingland Njurunda landskommun - en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863-1971 Njurunda kommun. Njurunda socken utgjorde eget tingslag fram till år 1925, då det sammanfördes med Sköns och Ljustorps tingslag till Njurunda, Sköns och Ljustorps tingslag. Från år 1936 ingår Njurunda i Medelpads östra domsagas tingslag. År 1888 förvarades sannolikt merparten av häradsrättens arkivhandlingar,. Njurunda kan avse: Njurundabommen - en tätort i Sundsvalls kommun, sydöstra Medelpad och kyrkbyn i Njurunda socken; Njurunda socken - en socken i Medelpad och Hälsingland; Njurunda landskommun - en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863-1971; Njurunda kommun - en tidigare kommun i Västernorrlands län 1971-197

Kvissle kapell, Njurunda socken - Kulturbilde

Njurunda socken Socken. Efter en återspegling av vetenskaperna, men jag pratade lite innan de ger honom massor. Styrelsen för Njurunda snöskoterklubb vill önska alla medlemmar en riktig god jul och gott nytt år! Average Height, Weight, Age per Season Njurunda. Socken och regalt pastorat af 3:dje klassen, uti Medelpads fögderi af Hernösands län, belägen ll/2 mil s. s. o. från Sundsvall vid hafvet, 38'/2 mil norrut från Stockholm samt 63/4 mil söderut från residensstaden Hernösand, gränsar i norr till Bottniska viken samt Sköns socken; i söder begränsas hon af Gnarps socken i Norr

Junibodsand – Wikipedia

Baggböle - Njurunda Baggböle - Indal Berentzfors kvarn - Sättna Berg - Tuna Berga - Njurunda Berge - Njurunda Berge - Skön Berge (Norr., Sör) - Timr Vike - Står i AI för Liden men tillhör Holm socken Viken - Borgsj. Arkeologiska kursundersökningar av fornlämningarna nr 123:1, 124:1,126:1 och 852 inom fastigheten Njurunda Prästbol 1:1 och 1:5, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Rapport 2014:2 18

Orrsjön (Njurunda socken, Medelpad) - Wikipedi

 1. Medelpad: Svala, Njurunda socken. oskir barþi Asgeir gjorde [runorna] Det som återstår av runstenen står vid Njurunda kyrka, utanför kyrkogårdsmuren på västra sidan, vid parkeringen. Den stod ursprungligen 4 km åt sydväst, men flyttades till kyrkan 1923. En period har den också funnits i Sundsvalls museum
 2. Njurunda: fingerring. En fingerring med rovfågelhuvuden påträffades vid plöjning 1786. Då ringar av denna typ finns i rika skelettgravar med romerska dryckesserviser och vapenuppsättningar i Norge och Danmark antar man att de burits av krigare i social rang under samhällets ledning - kungen eller hövdingen
 3. Galtström är ett gammalt järnbruk med anor från 1600-talet i Njurunda socken i Sundsvalls kommun. Bruket anlades 1673 av Magnus Blix och var det första järnbruket i Medelpad. 1686 bestod bruket av två hammare belägna i närheten av masugnen och att man producerade 1200 skeppspund stångjärn per år, motsvarande 163 ton, som utskeppats till Stockholm
 4. Denne An­ders Lang uppgavs där vara kronolänsman från Dingersjö i Njurunda socken och ha en son Isac Andersson, som i dödboken för Bergsjö församling år 1801 den 6 november också uppges vara född av en länsman Lang från Dingersjö
 5. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning nr 153 inom fastigheten Njurunda Prästbol1:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun

Rudtjärnen (Njurunda socken, Medelpad) - Wikipedi

Njurunda karta. Njurunda Karta, stadskarta Information om Njurunda, som du hittar på den interaktiva kartan, inkluderar: gatunamn, kontor och insitución platser, adresser på restauranger, pubar, etc. För att söka efter en viss plats, använd sökmotorn ovan Njurunda socken i Medelpad ingår sedan 1974 i Sundsvalls kommun och motsvarar från 2016 Njurunda distrikt. Ingrid Jonsdotter-Grafström född i Sörböle, Attmars socken. Gift med nämndemannen och sockenskrivaren Nils Hellbom, Helgom, Njurunda socken. Deras barn: 1. Lars Hellbom, hemmansägare, gift med Johanna Sundberg från Ullånger i Ångermanland. Deras barn: 1

Igeltjärnen (Njurunda socken, Medelpad) - Wikipedi

 1. M 1 Medelpad: Nolby, Njurunda socken. Foto © Christer Hamp 2014-08-0
 2. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 846 inom fastigheten Nolby 2:11, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. George, Ola ; Valdimarsdóttir, Inga Hlín ( Murberget Länsmuseet Västernorrland , 2013
 3. Kilometertal. 338,3. Signatur. Sik. Socken. Njurunda. Kommun. Sundsvall. Län. Västernorrlan
 4. - Njurunda socken är ju redan större än många svenska kommuner. Annons. Leif Johansson. leif.johansson@dagbladet.se. Njurundas befolkning. Folkmängd per år. 2006 13 440. 2007 13 464. 2008 13 536. 2009 13 594. 2010 13 635. 2011 13 635. 2012 13 713. 2013 13 905. Annons. Annons. Annons. Mer läsning
 5. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning nr 153 inom fastigheten Njurunda Prästbol1:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. raa.geo.province Medelpa

Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad

Arkeologisk utredning av vägområde, förundersökning och särskild arkeologisk undersökning av Raä 198 Njurunda socken, Sundsvalls kommu Njurunda socken i Medelpad ingår sedan i Sundsvalls kommun och motsvarar från Njurunda distrikt. Tätorterna Svartvik, Kvissleby, Essvik, Juniskär, Skottsund, Dingersjö och Stockvik samt tätorten och kyrkbyn Njurundabommen med sockenkyrkan Njurunda kyrka ligger i socknen. Lilla Njurunda Runt år. Start och mål

Kvissleby - mer än du tror

Njurunda socken Sveriges församlingar Släktingar

Hitta rätt Sockenvägen 19 Njurunda i Sverige. Se telefonnummer, adress, karta, grannar, jobb mm. Kontakta personen direkt Hitta rätt Sockenvägen 2 Njurunda i Sverige. Se telefonnummer, adress, karta, grannar, jobb mm. Kontakta personen direkt

Njurunda Kvinnokart

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Njurunda tingslags häradsrätts arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Härnösan Njurunda. Skogsbyggare. Berättelse af Inge Gran. Sthlm 1912. Varia: Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad. Malmö 1918. / Det gamla Njurunda. Studier i hembygdskunskap för hemmet och skolan. D. 1. Sundsvall 1922. Löfgren, Emanuel (M änne) Pseud.: Tom Ljung F. i Grums socken, Värmlands län, 22/1 Miljöarkeologisk analys av Raä 837 vid Kaptensdalen i Nolby, Njurunda socken, Medelpad. Olsson, Fredrik . Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies, Environmental Archaeology Lab. 2013 (Swedish) Report (Other academic Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige Byggnadspresentation; Namn: MJÖSUNDS GRAVKAPELL (akt.) Nybyggnadsår: 1945 - 1945 . 1946 - 1946 . Län: Västernorrland: Kommun: Sundsvall: Landskap: Medelpad : Socken

Njurunda (Y) socken [wiki

Bengt Jonsson firar namnsdag 21 mars. På Eniro kan du hitta Bengts telefonnummer, adress, samt intressanta fakta om bostad och närområde. Få reda på bolagsengagemang, tomtstorlek, och mycket mer Arkeologisk undersökning inom Björkåbruksgravfältet Raä 19 i Överlännäs socken. George, Ola ( Murberget Länsmuseet Västernorrland , 2016 ) Arkeologiska kursundersökningar av fornlämningarna nr 123:1, 124:1,126:1 och 852 inom fastigheten Njurunda Prästbol 1:1 och 1:5, Njurunda socken, Sundsvalls kommun Webbyrå Njurunda. Vi bygger framgångsrika hemsidor åt företag, stora som små, alltid kundunika, alltid genomtänkta, alltid prisvärda

Lista över Medelpads runinskrifter – WikipediaKlampenborg (ö) – Wikipedia

havet och stora delar av Njurunda socken. Nolbybacken (slalombacken) är känd för att vara backen som öppnar först i regionen och är mycket omtyckt. www.nolbybacken.nu. I Nolby finns även Nolby Högar. Där går en 4 km lång arkeologstig genom fornlämningsområdet med en 2000-årig historia I Njurunda socken i sydöstra Medelpad finns tre runstenar. Den mest kända är Nolbystenen, som av allt att döma står på ursprunglig plats. Denna runsten undersö Kilometertal. 332,294. Nummer. 785B. Socken. Njurunda. Kommun. Sundsvall. Län. Västernorrlan

Kartor och ritningar - Riksarkivet - Sök i arkive

Här hittar du alla socknar i Hälsingland. Hälsingland är till ytan totalt 14264 kvadratkilometer stort och där har funnits ungefär 50 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Los socken och Färila socken Högoms gravfält i Selångers socken väster om Sundsvall, nära Selångersån och Sundsvallsbuktens dåvarande strandlinje, (gravhögar upp till 40 meter i diameter från 400-500 e.Kr.) Kvissle-Nolby-Prästbolet i Njurunda socken söder om Sundsvall, nära Ljungans utlopp, (upp till 38 meter i diameter) samt

Brämön – Wikipedia

Beslut rörande skoterförbud för Måckelmyran och Stormyran i Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Det är också förbjudet att köra skoter inom de flesta av länets naturreservat. Skoterförbud gäller även inom Skuleskogens nationalpark Högoms gravfält (Selånger socken), nära Selångersån. Flera gravhögar på upp till 40 meter i diameter från 400-500 e.Kr) Kvissle-Nolby-Prästbolet (Njurunda socken), nära Ljungan. Gravhögar på upp mot 38 meter) Västlandet (Sköns socken) invid Alnösundet, där Indalsälve Njurunda AI:12b (1892-1899) i Västernorrlands län, som är en husförhörslängd. Arkivbildaren Njurunda är en församling/socken (Njurunda socken). Var född utom äktenskapet. Fader okänd. Fick Daniel Vågberg [DDB 8430 0 1419] som styvpappa 1876-07-01. Arbetade som kolare för Galtströms bruk men när mamman dog 1886-03-25 blev han dräng i Gästa och träffade då sin blivande fru

 • Wie viel Geld hat Neymar.
 • Krymper hjärnan med åldern.
 • PokerStars tournament schedule.
 • Rega Planar 6 for sale.
 • Göra egen gipsform.
 • Race Movie.
 • Alternativ till fleece.
 • Bindor fostervatten.
 • Boho inredning.
 • Gyllene hornet vik.
 • Mowin Integration.
 • Köpa Struts.
 • Soldering brazing.
 • Svensk författare självmord 2012.
 • Mac mini Windows 10.
 • Why is Australia called the Land Down Under.
 • Lön doktorand Handelshögskolan.
 • Beitragsgruppenschlüssel Pensionär.
 • När får fostret hjärtslag.
 • Washington Football Team.
 • Mondi opakowania.
 • Free Antivirus for Windows XP offline installer.
 • Mio pall vega.
 • IWM Duxford.
 • Ironman 70.3 World Championship 2019 women's Results.
 • The Weeknd family.
 • Java 64 bit download.
 • Tibet Shop.
 • YAYA kläder.
 • Perazzi MX12 pris.
 • Göra fiasko.
 • Vad äter kaniner i det vilda.
 • Familie Claßen.
 • C till C.
 • Mariestads BoIS billotteri.
 • Sims Freeplay quests back to the wall.
 • Un homme et une femme couleur noir et blanc.
 • Mammographie au privé prix.
 • OSA eller OSA senast.
 • Svenska kriminalserier 2020.
 • Nightbot giveaway hack.